Slovenský deň na svetovej výstave Expo Zaragoza 2008 Španielsko

V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch sme realizovali celodenný event s názvom Slovenský deň.

Témou svetovej výstavy Expo Zaragoza v Španielsku v roku 2008 bola voda a udržateľný rozvoj. Expozícia v slovenskom pavilóne predstavovala Slovensko ako symbolický prameň Európy. Slovenská republika mala prvýkrát na takomto podujatí samostatnú expozíciu ako členský štát Európskej únie.

Dramaturgia programu ponúkla pohľad na excelentné výkony slovenských umelcov – virtuozitu Cigánskych diablov, vokálne umenie skupiny Fragile, tanečnú zložku zoskupenia Atache a elektrické husľové trio X-plosion.