Marketingové služby

Prezentácie a ochutnávky nových výrobkov na mieste predaja

Road-shows  moderované akcie na podporu predaja produktov a služieb spojené so zábavným programom

Rozdávanie vzoriek produktov na mieste predaja s podaním základných informácií o výrobku

Cross-selling vzájomná podpora predaja nekonkurujúcich si výrobkov a služieb

Interiérové prezentácie výrobkov a služieb v nákupných a zábavných centrách, hoteloch, reštauráciách, predajniach, fitness centrách, školách alebo materských škôlkach

Exteriérové prezentácie výrobkov a služieb na dopravných uzloch, v centrách miest, na kultúrnych a športových akciách, kúpaliskách a pod.

Spotrebiteľské súťaže motivačné súťaže pre kupujúcich založené na dôkaze o kúpe výrobku

Vernostné programy členské programy a kluby pre spotrebiteľov či maloobchodné siete, kupóny a kupónový systém, systém pravidelných zliav, prémiové darčeky, prémiové balenia, tvorba a správa databáz zákazníkov

Podlinkové aktivity tlačové konferencie, odborné a obchodné konferencie, kongresy, výstavy, veľtrhy, firemen, spoločenské a špeciálne akcie, tréningy alebo školenia

Predajné služby

Merchandising umiestnenie produktu na predajnom mieste, monitorovanie stavu zásob v predajni, pravidelné doplňovanie jednotlivých produktov do vopred vymedzených priestorov, inštalácia POS materiálov

Obchodní zástupcovia získavanie a uzatváranie objednávok so zástupcami obchodnej siete, monitorovanie zásob na sklade, zhromažďovanie informácii o cenách a umiestnení konkurencie

Náhodné nákupy kontrola dodržovania kvality ponúkaných služieb cez utajeného zákazníka, ktorý nakupuje s cieľom získania informácií o úrovni poskytovaných služieb

Kontrola predajní dodržiavanie centrálnych dohôd s kľúčovými zákazníkmi (rozmiestnenie propagačných a reklamných materiálov, zastúpenie výrobkov v predajni, umiestnenie gondol a pod.), sledovanie konkurenčných aktivít, overenie distribučnej úrovne v daných sieťach (prvotné a druhotné umiestnenie, regálové rozloženie), preverenie kvality predajno-nákupného procesu a vzťahov (predavači, úroveň informovanosti predavačov o produktoch, sledovanie komunikačných schopností predavačov)

Sledovanie cien vlastných aj konkurenčných výrobkov podľa vopred stanovených kritérií, sledovanie cenového rozpätia určených výrobkov, sledovanie cenovej tolerancie

Produkčné služby

Výroba a prenájom pevných a mobilných prezentačných systémov pulty, stolíky, paravánové steny, informačné stojany, stojany na prospekty, kompletné výstavné stánky

Výroba a distribúcia reklamných a propagačných materiálov letáky, brožúry, POS a POP materiály

Návrh a výroba odevov kostýmy pre všetky typy prezentácií, návrh a výroba masiek, maskotov a chodiacich reklamných pútačov

Výroba reklamných predmetov a darčekov na propagačné účely podpory predaja značky